Positief opvoeden

Positief opvoeden is een manier van opvoeden die erop gericht is om de ontwikkeling van kinderen te bevorderen. Het betekent dat je op een opbouwende en niet kwetsende manier omgaat met het gedrag en de emoties van kinderen.

Positief opvoeden staat o.a. voor:
– Positief contact opbouwen met het kind.
– Goed gedrag bij kinderen te bevorderen.
– Kinderen nieuwe dingen leren.
– Zorgen dat kinderen beter luisteren.
– Duidelijk, rustig en consequent reageren op ongewenst gedrag.
– Maatregelen gebruiken die echt werken.
– Meer genieten van het opvoeden.

De nadruk ligt op goed communiceren en het geven van positieve aandacht aan dingen die kinderen goed doen. Een positieve opvoedingsaanpak zorgt ervoor dat kinderen zich het beste ontwikkelen. Kinderen zitten daardoor lekkerder in hun vel, ze doen het goed en lopen minder kans om gedragsproblemen te ontwikkelen. Positief Opvoeden kent vijf belangrijke principes:

– Kinderen een veilige en stimulerende omgeving bieden.
Jonge kinderen hebben een veilige omgeving nodig om te spelen en te
ontdekken. Een veilige omgeving is ook een omgeving waar kinderen zich
gewaardeerd en geborgen voelen. Een plek waar ze erbij horen, waar ze
zichzelf kunnen zijn en waar aandacht is voor zijn verhaal en verdriet.

c83990fa45a42cf46124fdfd49cbe5d1 212x300 Positief opvoedenDaarnaast hebben kinderen uitdaging nodig om zich optimaal te kunnen
ontwikkelen. Door op te groeien in een stimulerende omgeving waar dingen te
beleven en onderzoeken zijn doen ze nieuwe ervaringen op. Hun
vaardigheden ontwikkelen zich dan optimaal. Kinderen die lekker spelen en
actief bezig zijn vervelen zich niet en lopen minder kans om ongewenst
gedrag te vertonen.

– Kinderen laten leren door positief te ondersteunen.
Ouders/verzorgers moeten aanwezig en beschikbaar zijn voor het kind. Dit
betekent niet direct dat je de hele tijd met het kind bezig dient te zijn. Maar
wel dat je beschikbaar bent wanneer het kind hulp, zorg of aandacht nodig
heeft. Door een kind positief te ondersteunen is het gemotiveerd om nieuwe
vaardigheden en gedrag te leren. Wanneer het kind nieuw gedrag leert geef je
hier complimentjes voor. Van veters strikken tot het niet storen tijdens een
telefoongesprek. Wanneer het kind naar je toe komt voor hulp, informatie of
aandacht betekent dit vaak dat het gemotiveerd is om iets te leren. Grijp deze
spontane momenten aan om je kind nieuwe dingen te leren.

– Een aansprekende discipline hanteren.
Als de omgeving duidelijk en voorspelbaar is, ontwikkelen kinderen zich het
beste. Aansprekende discipline betekent dat de ouder/verzorger duidelijk
regels stelt, op een heldere manier instructies geeft en snel en doortastend
reageert wanneer een kind ongewenst gedrag vertoont.

Houd het aantal regels beperkt en blijf vooral positief. Bijvoorbeeld: “wij lopen
in huis.” Ipv de regel “niet rennen.”

– Realistische verwachtingen hebben.
Iedere ouder heeft verwachtingen hoe een kind zich hoort te gedragen. Maar
ieder kind is uniek en ontwikkelt zich anders. Het is belangrijk om uit te
zoeken wat het kind kan. Wanneer er te veel geëist wordt kan er een probleem
ontstaan. Verwacht niet dat het kind perfect is! Elk kind maakt fouten. Ook
ouders zijn niet perfect. Opvoeden is iets dat je met vallen en opstaan leert.