Mijn visie ♥

Ieder kind is UNIEK!
Denk, kijk, beleef, verwonder en ervaar vanuit het kind!

Na 7 jaar in de kinderopvang gewerkt te hebben bij zowel kinderdagverblijf als buitenschoolse opvang, heb ik het besluit genomen om voor mezelf te gaan starten als gastouder. Het werken met kinderen is iets waar ik van geniet en ook nog vele jaren van plan ben te blijven doen. Sinds de komst van onze tweeling lijkt het zijn van gastouder mij de perfecte combinatie.

De glimlach van een kind als het een complimentje krijgt voor iets wat het gedaan heeft. Een kind dat lacht, een kind ouder zien worden en begeleiden bij het opgroeien. Maar ook een kind laten inzien waarom iets niet slim is om op die manier aan te pakken en hoe het anders zou kunnen. Dat zijn dingen die ik met veel liefde doe. DAT maakt het gastouder zijn zo’n fijne bezigheid.

De drie R’s

Rust heeft iedereen nodig, dit wil ik bieden door een rustige en opgeruimde omgeving. Maar ook in de benadering naar het kind. Ik benader de kinderen rustig en met respect. De kinderen leren respectvol om te gaan met mens, dier en omgeving. 

Reinheid wordt geboden door een schone en hygiënische omgeving. Maar ook door vast te houden aan een vast dagritme zodat er voldoende gegeten en gedronken wordt. Door het stimuleren van zelfstandigheid wordt de kinderen geleerd voor zichzelf te zorgen; zelf de handjes wassen, rits dicht maken, naar de wc gaan etc.

Regelmaat wordt bij Koeties geboden door een vast dagritme. Dit geeft een fijn, veilig en vertrouwd gevoel. Speelgoed heeft een vaste plaats, zo weten de kinderen waar het speelgoed te vinden is en waar het opgeruimd dient te worden. 

Er wordt gekeken naar de behoefte van ieder kind afzonderlijk. Hier speel ik op in, ieder kind heeft een ander interessegebied. Wanneer ik merk dat een kind veel energie heeft zal ik hier een activiteit voor opzetten. Maar ook als een kind aan geeft rust nodig te hebben, zal hier de situatie op aangepast worden.

 

Ontwikkelen op eigen tempo

Een kind hoort kind te zijn, lekker te kunnen ontdekken, spelen en ravotten. Door fouten te maken zal het nieuwe dingen leren. Ik vind het belangrijk ze deze mogelijkheid te bieden. Ik laat de kinderen zelfstandig ontdekken en probeer, waar nodig, hun ontwikkeling zo goed mogelijk te stimuleren. Door de kinderen zowel buiten als binnen verschillende materialen te laten ontdekken en door te kijken wat er allemaal mee gedaan kan worden ontwikkel ik samen met de kinderen hun creativiteit.

Spel van peuters en kleuters

Ik vind het belangrijk een omgeving te creëren waar iedereen gewaardeerd + geaccepteerd word. We doen elkaar geen pijn en kwetsen de ander niet. Respect voor elkaar en de omgeving is iets wat regelmatig terug zal komen. Ik vind het belangrijk dit al jong aan kinderen mee te geven. “Dank je wel” en “alsjeblieft” zijn hier voorbeelden van.

Ik wil uw kinderen opvangen zoals ik wens dat mijn eigen kinderen opgevangen zouden worden. Hierdoor pak ik sommige dingen heel bewust anders aan dan andere opvang aanbieders. Wil je hierover meer weten? Lees dan zeker dit blog over bewuste keuzes die ik maakte even. 

Ik ben van het positief begeleiden i.p.v. straffen, mijn ervaring is dat dit beter werkt en een fijnere sfeer creëert. 

En tot slot: Ik vind een goed contact en een open communicatie met u als ouder belangrijk.

Meer hierover lezen?